Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
UB C £ S C M I E. D B N I S
hierbij zullen wy het nu laten; wijl de lyd qns
tot Tcheiden roept, en het avondeten voor u
gereed is.
NEGENDE AVOND.
Hegt. IV: 3--C4. Iloofdfl. V; 1—31.
Allen. Goeden avond. Vader! wij zijn
blijde, dat gij zoo fpoedig bij ons komt, uw
lloel flaat gereed en de kagchel is goed warm.
Vader. Dat is mij aangenaam, kinderen!
doch gij moet de kagchel niet te heet ftoken;
want dat is ongezond. Maar wie van u zal mij
zeggen, waarmede wij nu beginnen moeten.
Jan, Ik meen onthoudrn te hebben , Va-
der! dat wij over Jabin ceneii Koning der
Kanaäniten moeten fpreken.
Koosje. En ook over zijnen wreeden veld»
heer. Si f era.
Vader. Zeer wel , kinderen ! vooraf zal
ik u zeggen, dat er twee gedeelten lands in Ka-
naan lagen, welker inwoners bijzonder met den
naam van Kanaäniten benoemd werden. Plet
eene gedeelte lands lag ten westen in Kanaan
langs de Middellandfche zee, tusfchen de Fi-
hflijnen en de Zidoniers, en het andere gedeel.
te ten noordoosten langs de Jordaan, en aan
de bewoners dezer laatfte genoemde landftreek
moeten wij hier denken; want Jabin had zijne
hoofdplaats te Hazor,
Hendrik. Waar lag die ftad Hazor, Va-
der?
Vader. Zie hier, Hendrik! in het erf-
deel