Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
D E R; I S Jl A ë L I T E nj -Cq
pers- bevindende , en hunnen moedwil ziende,
daaiover zoo verontwaardigd werd, dat hij, het
zij geheel alleen, of met eenige landlieden bij
zich , met eenen osfenftok , dat is een dikke
fiok met fcherpe ijzeren pi/inen, of prikkels, ge-
wapend, op de FHijlijncn los ging, en lloeg
hen ten getalle van' zeshonderd, zoodac zij ge-
noodeaakt werdeii, toen pn in het vervolg, van
hunne ftrooperijen aftezien , en in dien zin
verloste h^ de hracUtcn van den overlast <'der
Filijlijnen.
Jan. Moeten wij nu overgaan . Vader J
lot den vierden Regter, Barak?
Vader. Ja, Janl en hierbij tevens fpre-
ken over de beroemde Profetes en Regtcrcs,
Debora.
Naauwelijks was de ' voortreffelijke ëuud
geftorven, of de Israêliten vervielen wederom
tot den verfoeijelijkiten afgodsdfenst, en verga-
ri ten al de weldadige verloslingen , die J e h o v a
aan hen bewezen had. Ziet , kinderen ! zoo
ligtzinnig en ondankbaar was deze natie ^ en
zoo \fterk was de kracht der verleiding van de
ovetgeblevene Kanaaniten ^ die nog onder hen
woonden. Doch de llraf volgde nu ook weder
op de misdaad, en het afgodifche Israël werd
op nieuw vernederd en in flavernij gedompeld;
want de Heer gaf hen over aan de gewelde-
narijen van Jabiny eenen Kanaünitilchen Koning,
die te Hazor regeerde, en die door zijnen wréeden
veldheer Si f era hen, gedurende den tijd van
twintig jaren, zwaar onderdrukte, zoodat zij iri
nadruk ondervonden de waarheid der oude
fpreuk: geregtigheid verhoogt cen volk, maar
etc zonde : is eens fchandvlek der natiën, Hoch
E 5 hier-