Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
éS 9 E Ü B 6'e H I B D B « I S
men moet de hraêliten befchouwen als in eenen
^aat van oorlog met de Moabiten, en dan is dit
bedrijf van Ehud evenmin misdadig, als alle
andere krijgslisten.
Koosje. Spreken wg nu over den derden
Regter, Vader?
Vader. Ja, Koosje! en deze was Sam-
fjARi de zoon van eenen Anath, die echter
meer onder de beroemde helden , dan wel on-
der de Regters van gezag moet gelteld wor-
den. Gelijk Ehud eene verlosfing in het
oostelijk gedeelte van Kanaan had aangebragt,
zoo maakte S am gar zich door eene helden-
daad beroemd in het westen des lands. Ook
is het niet onwaarfchiinlijk, dat zijn bedrijf nog
bij het leven van Ehud of zeker kort na
diens dood gefchied is, waarom aan Sa mg ar
■^eene afzonderlijke regeringsjaren, onder de
Kegters-, worden toegekend.
Koosje. . Wat heldenltuk deed h^} dan ,
Vader?
Vader. De Filißijnen, die zoo als gij weet
,ten westen' van den (tam Juda^ langs de kus-
,ten; der Middellandfche zee woonden, plaagden
'nu en dan de Israeliten door ftrooperijen, op
•Jitinne akkers , velden en in hunne dorpen ,
,waardoor zij groote fchade aanbragten,
Deze Filiflijnen werden dan ook wel eens met
yerlies terug gedreven,' doch zij vernieuwden
telkens hunne plunderingen. Nu gebeurde het
-op zekeren tyd, dat de Filiflijnen wederom eene
Jftrooppartij aanrigtten, en de grensbewoners van
Juda verontrusten , en dat de landman Sam-
gar, waarfchijnlqk een groot, forsch en fterk-
fgefpierd man» zich in de nabgheid dezer ftroo-
I» P"S