Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER I S R A ë L I t E N» 6/
Welk cen fchoiiwfpe! ! daar lag hun Koning ,
met een mes in den buik, gewenteld in zijn
vet en bloed en reeds voor lang geilorven.
Nu was alles in de uiterlte verwarring; de
eene hoveling liep hier , de andere daar , en
zij wisten onder elkander niet, wat zij denken
eh doen zouden.
Jan. En bediende zich Emiïd nu öok van
die verwarring , derf
VadkR. Wel zeker. Jan! Hij liet door
het land, inzonderheid op Efraims gebergte, de
bazuin , het teeken des oorlogs , blazen , en
binnen weinig tijds had hij eene kleine leger-
magt van dappere helden bij zich. Met allen
fooed bezettede hij al de veren en overtogten der
Jordaan, ten einde aan de vijanden den aftogt
te beletten, met het overige zijner krijgsliedan
viel hij op de Moabiten aan , de tienduizend
knechten van den Moabitifchen dwingeland wer-
den vernield, en Israël werd verlost , met
eene verlosiing , die eene tachtigjarige rust tes
gevolge had. -
Hendrik. Dat is nU alles goed en wel ,
Vader [ maar het moorddadig bedrijf van E H UD,
kan toch niemand goed heeten.
Koosje. Gij hebt wel gelijk, Hendrik!
wie zou zulk een gruwelijk bedrijf goed noe-
men?
Vader. Hebt gij ook nog wat intebron*
gen. Jan?
Jan. Wat zal ik et u van zeggen , Va-
der ? moorden is altijd kwaad , maar zou E-
hod wel een ander middel geweten hebben3
om zijn vaderland te verlosfen?
Vader, Zeer wel aangemerkt , Jan > m
E a men