Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
66^ DE OESC HIEDENIS
der zijn kleed , duwt het den Koning in den
buik, tot dat ook het gevest of handvatfel hem
in het ligchaam ging , en Eg Ion dood ter
aarde neder viel.
Koosje. Wel lieve Hemel! wat een gru-
welijke moord ! dacht ik het niet 1 werd die
booze man ook gevat, Vader?
Vader. Neen , ATo o//«.' Eh u d was te flim
en te gaauw om zich te laten vangen; hij liet
den dooden Eg Ion het mes in den buik zit-
ten , om zijn opperkleed niet met bloed te be-
fpatten , en ging , nadat hij de deur der zaal
gefloten en gegrendeld had zeer bedaard , in
de tegenwoordigheid der hovelingen, het paleis
uit, zonder dat iemand merkte, wat hij gedaan
had. Spoedig kwam E u u d bij zijn volk terug
en verhaalde wat hij bedreven had. „ Komt
„ zeide hij , laten wij ons wapenen en ons
^ van de verwarring bedienen, waarin zij door
^ den onverwachten dood van hunnen Koning
„ gekomen zijn; -dan zullen wg fpoedig van
„ onze verdrukkers verlost worden."
Hendrik. Het is gemakkelijk te begriipen,
dat er eene groote ontfteltenis aan het hof van
de Moahiten zal geweest zijn.
Vader. Dat hebt gij wel, Hendrik!
kort na dat Ehud was vertrokken , gingen
eenige van zijne hovelingen naar de opperzaal,
doch vonden de deur gefloten, en hielden zich
daarom Itil, denkende dat zijne Majefteit fliep,
en het hun zeer kwalijk nemen zou, wanneer
zij hem wakker maakten. Dus bleven zij nog
eenen geruimen tijd wachten, tot dat zij ten
laatfte ongerust werden, £n het daarom waag-
den de deur eens open te doen. En ziet,
welk