Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
0-2- ft. i s. R. Ä ë L I t E N. 6$
rSnklfjk palei?. Maar op de hoogte van Gilgal,
Waar de Moabiten eenige hunner afgodsbeelden ,
ten fpiit; der Israëliërs, geplaatst hadden, geko-
men zijnde , beval hij aan zijn volk , hetwelk
de gefchenken gedragen had, naar huis te gaan,
doch hij zelf keerde naar Jericho terug en
verzocht een nieuw gehoor bij den Koning ,
hetwelk hem , als een aanzienlijk en bekend
perfoon, fpoedig vergund werd.
Koosjk. Ik beef als ik aan dat mes denk.
Wie weet Welke moord er nu zal gepleegd
vi^orden ?
Jan. Och, Koos! gij hindert Vader ge-
durig; laat difen man met zijn mes doen, wat
hij wü.
. Vader. Niet twisten, kinderen! maar laat
mij verder verhalen; anders gaat de tijd voorbij.
Zoodra E ii u d in de opperzale, daar de Ko-
ning zat, om zich te verkoelen en tevens een
middag flaapje te houden , gekomen was, riep
hij hard op ^ „ Ik heb eene geheime &aak aan
„ Koning! te zeggen." Eg Ion, die zeer
nieuwsgierig was, wat hij te berigten had, ant-
woordde , zvijg , en beval dat al zijne hove-
lingen , die achter en bij hem ftonden oogen-
blifekelljk de zaal zouden verlaten. Dit gefchied-
cte, en Ehud met Eg Ion bevonden zich
met hun beiden alleen. Toen riep Eüud met
eene groote Hem en eerbiedige' hoüding ,
„ Ik heb een fioord der Goden aan u!" aan-
Itonds rees de zwaarlijvige dikke Koning , uit
bijgeloovigen eerbied voor zijfie afgoden , van
zijne gemakkelijke zitplaats op , en van diert
oogenblik bedient zich Ehuo; haalt met zij-
ne linkerhand zèer gezwind het mes van o'ti-
E dei