Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
(54 pp. GBSCHIE0CNI4
zij de Palmßady dat is, het voor een gedeelte
herbouwde Jericho, innamen, en welligt bouwde
E gl O 11 hier eene ilerkte, ort de Israêliten ge-
durig in bedwang te houden. Ondraaglijk zwaar
nioet hun deze flavernij gevallen zijn; want zij
riepen uit himne benaauwdheid tot Jehova, die
hen ook wederom verhoorde, en in den perfooh
van Khuu eenen verlosfer fchonk, die dit groo-
te werk op eene geheel zonderlinge wijze vol-
bragt.
Jan. Wie was die Ehud, Vader?
Vader. Wï} ^zs, ttn Benjaminiet, uithetge-
llacht van Jejnini, eenen der voorvaderen van
Isra'ils eerilen Koning Saul, een dapper en
kloekmoedig mah, bereidvaardig om zijn leven
ter redding van zijn vaderland en volk te wagen.
Koosje. Hoe begon E h u d dat groote werk,
Vader?
Vaïjer. Hij werd door zijne landgenooten
uitgezonden om Eglon een gefchenk te bren-
gen, misfchien wel de jaarlijkfche fchatting, wel-
ke zij den overheerfcher te Jericho , met veel
plegtigheid moesten aanbieden. Vooraf maakte
Ehud eeii mes van anderhalf voet lengte, het-
welk aan belde zijden fcherp was.
Koosje. Wel verfchrikkelijk! wat wil hij
met dat mes?
Vader. Bedaar, Koosje! Hy verborg dit
mes onder zijn opperkleed en wel aan de regter
iijde, omdat hij, gelijk velen Van zijne ftamgenoo-
ten, links was. {♦ _) Zoo gewapend verfcheen hij
voor der Moabiten Koning , gaf hem met alle
teekenen van eerbied het gefchenk en vertrok
öiet zijne bijhebbende manfchappen uit het ko-
nink''
(*) Rest, XX: lö.