Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRACLITBN.
te fluiten; want hoe merr de afgoderij toenam,
hoe minder het priesterlijk gezag erkend werd.
Dit had ten gevolge, dnt de H e ic r 2 hnn an-
deimaal zijne befcherming onttrok, en hen overgaf
aan eene vernieuwde overheerlciiing der vijanden,
waardoor zg in eene achttienjarige dienstbaar-
heid , die gelijk aan flavernij Vv'as, gebragt wer-
den. Deze vijand was Eglon, Koning der
Moabiten , met wien zich de Ammoniten en
Amalekiten vereenigden, om gezamelijk op het
Israëlitifche volk aantevallen en hetzelve uitte-
roeijen of tot flaven te maken.
Hendrik. Van de Ammoniten heeft Fa-
der ons al wat verteld, maar niet van die twee
andere Volken.
VAi3tR. Dat hebt g^J wel opgemerkt, Heri'
drik! daarom zal ik u ntr van de Moabiten
zeggen, dat zij afllammelingen waren van Moab
den zoon van Loths oudde dochter, en ten
oosten der Doodezec woonden.
En wat de Amalekiten betreft , deze warén
nakomelingen van .Am a lek den kleinzoon van
Rzau, erfvijanden der Israëliten, tegen wien
zij in de woestijne reeds geitreden hadden. Zij
bewoonden de landftreek tusfchen de beek Sichor
en het zoogenaamde fleenachtig .Arabïè; de ko-
ning D ayid heeft dit roofzuchtige volk geheel
verdelgd.
Koosje. En kwamen nu die drie volken op
de Israëliten aanvallen. Fa der?
Vader. Ja, Koosje! eerst overweldigden
zij de Overjordaanfche ftammen, en wel voorna-
melijk den ftam Ruben, maar binnen kort wa-
ren zy ftout genoeg, om de Jordaan overtetrek-
ken en in het eigenlijke Kmaan te vallen» waar