Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
fl B R I S K. A S L I f E N.
Jan. Kregen dan de Israeliten oorlog met
hem, Vader?
Vader. De gefchiedenis meldt niet wat deze
overweldiger lot den aanval op de Israèliién
bewogen heeft; het kan zyn, dat er in de woes-
tijn van Arabië twist ontllaan zii , tusfchen
zijne herdervorsten en die der Israeliten, welke
over de Jordaan in Gilead 'woonden , en dat
Cufchan Rifebat aim liicr uit aanleiding
heeft genomen , 'om de kracht zijner wapetieu
eens tegen de Israeliten te beproeven.
Jan. M^ar Vader! om een vcrfchil tus-
fchen eenige fchaapherders een geheel land te
overvallen.
Vader. Dit behoeft u niet te verwonderen.
Jan! oorlogzuchtige dwingelanden nemen dik-
wijls uit nog veel geringere zaken aanleiding
tot den oorlog. Men zoude anders kunnen
denken dat de Kanaäniten ^ die onder de Is-
raeliten in I^anaän woonden, hem in het ge-
heim tot dien aanval hebben aangezet, otn
langs dezen weg van de heerfchappij der IsraêU
Iers ontllagen te worden. Hoe dit ook zij,
hij viel nift zijne legermagt in de landen der
overjordaanfche ftammen, en bragt hen tot de
dieplte onderwerping , zoodat zij aan hem
moesten dienstbaar zijn eii jaarlijks fchatting
betalen.
Koosje. Wat moesten zy hem wel geven.
Vader?
Vader. Deze fchatting beftond gewoonlijk
in een gedeelte van hun besie vee en van hun-
ne edelfte veldvruchten , alsmede in goud en
zilver, zoo als de Mefopotarnifche Koning dit
van h,ta vorderde , en dezg oveiheerfching
duur-