Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 db gk8ciijedenis
en dan zullen w^j elk dezer heldsn in hunne
bijzondere bedriivcn nagaan.
'Koosje, He, Vadfir! welke is die op.
merking?
Vader. Zij is deze, Koosje! Het kan
wel eens gebeuren, als gij in vervolg van tijd,
uver de gelchiedenis der Regteren, het eene of
undere boek leest, dat in hetzelve, het getal der
Rpgters maar tot Vceriicn wordt gebragt, om
dau niet te denken, dat de fchrijver van dat boek
mis heeft, of da: ik u verkeerd heb onderrigt,
zoo moet gij geen vau allen vergeten, dat för-
mige Schrijvers den dwingeland Auimelech
niet op de lijst der Reglers wlHen geplaatst heb-
ben, en dan zijn cr maar Veertien. Ik heb er
nu dezen opvolger van Gideqn bij geteld,
omdat hij in de gefchiedenis als regeerder des
volks voorkomt.
Hendrik. Beginnen wij ny , Vader!
met de heldendadi;n van den eerften Regier ,
ÜTIlNiëL ?
Vadeii. Ja, Hendrik! want, gelijk ik u
reeds met een woord gezegd heb, kort na de ver-
fchijning van dien buiten^gewonengezant, vervielen
de Israeliten tot de fnoodlte afgoderij; zij dienden
den baal en de Asiaroth , dat is de zon ,,
maan en het ganfche heer des Hemels, en ftel- ■
den in de bosfchen en op de heuvelen altaren
ter e,ere der afgoden. Nu werden zij door God
overgegeven aan da heerfchappij van Cufchan
Rifchataim^ den toenmaligen koning van A/^/o-
potamië en Syric , wiens gebied tusfchen de
jivieren Eufraat en Tigris gelegen was, zoodat
zij dezen overweldiger acht jaren moeïten dienst-
baar zijn.
Jan.