Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAELITE W. ■ 57
den geene magt om nieuwe wetten te maken of
het volk belasting opteleggen; ook leefden zij
zonder pracht of koninklijke hofhouding; het be-
wind der Regieren was ook niet altijd algemeen
over het geheele volk: de eene regeerde meer ia
dit, ep de andere meer in dat gedeelte des lands ,
waar zij eene verlosfing hadden aangebragt, zelfs
is het niet onwaarlchijniijk, dat fomtijds twee
Regters te gelijk regeerden. Uit dit alles ziet
gij, dat zij'geene Koningen waren: een geleerd
man zegt ons, dac men deze helden gevoeglyk
wrekers , of handhavers van V volks regten ,
noemen kan.
Jan. Welke foort van regering hadden de
Israeliten toen. Vader?
Vader. Zij hadden een vrij gemeenebesc,
en leefden onder de wijze en weldadige godsre--
gering; want G p d was en bleef hun Koning.
Koosje. Hoe veel Regters hebben erover
de Israeliten wel geregeerd. Vader?
Vader. Men telt er vijftien, Ko^osJ be-
nevens eene Regteres, De bora geheeten, die
tegelijk met den Regier Barak het bewind
voerde. Luistert alle wel toe, ik zal u dezel-
ve, zoo als zij in den Bijbel na elkander vol-
gen , opnoemen,
i. Othnicl. a. Ehud. 3. Samoar,
4. Barak. 5, Gideon. 6 Abi me lech.
7. ïhola. 8. Ja ir, 9. Jephïa. 10. Eu-
?an. n. El on. 12. Ab don. 13. S i al-
so n. 14. Eli. 15. Samuel. Ziet daar,,
kinderen ! het vijftiental Israelitiche wrekers
want dus mogen zij, gelijk ik zoo even zeide,
met regt worden geheeten.
£)efls opmerking moet ik u nog msdedceler^
D 5 en