Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
/OEa ISRAëLITEN. 55
gebied der Ammoniten zorgvuldig vermijden, zoo
waren zij echter zeer ongezind jegens de Isra-
diers y en hebben oorlog met denzelven ge-
voerd, maar zijn eindelijk door den Koning/o-
zaphat getemd. Zij hadden hun verblijf ten
oosten der Jordaan^ tusfchen de beken ylrtwn
en Jabbok.
Hendrik. Zü Fader ons ook wat verha-
len van de vier andere volken: de Atnonieny
Fereziten, Heviten en Jebuziten?
Vader. De naam van Amoriten werd oud-
tijds bqzonder gegeven aan die Ke^naanitifch»
ftammen, die de bergachtige ftreken van Kana-
dn bewoonden; zij waren groot en magtig, en
hun hoofdzetel was tusfchen Berzeba en de
Doodezce. Voorheen hadden zij den waren Gods-
dienst ; doch naderhand vervielen zy tot de fchan-
deiykfte afgoderij.
De Fereziten hielden zich voornamelijk op
tusfchen de fteden Dothan , Beth ■ el en Ai ;
zii woonden in dorpen, daarom werden zij Fe-
reziten ^ dat is, dorpelingen genoemd; ook be-
hoorden zij waarfchynlijk onder de eerfte en oud-
fte bewoners van het land Kanadn.
Wat de Heviten betreft, deze Kanaanitifche
volkftam, woonde in het noordelijkfte deel van
Kanadn , aan den voet des bergs Hermon of
Antilibanon, de Qibeoniten, die met den veld-
heer Jozua den vrede n,)ten en daarom b(j de
verovering van Za/zai« gefpaard werden , ber
hoorden ook tot dit volk. (, ♦;
En wat nu eindelijk da Jebuziten aangaat ,
omtrent hunne woonplaats kan men niet dwalen;
Jeruzalem, ook wel Jehus geheeten, was de fter-
D 4 ke
C*) JozKA XJ: ig.