Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DB CBSCUtEDENlS
ringen lliskia en Sanherib genoegzaam ge-
heel ten onder gebragt. Maar wie van u za|
mij nu zeggen, welk volk ik meer heb ge-
noemd.
Jan. Nq moeten, geloof ik, Kanaüiii-
'ten volgen.
Vauer. Wel onthouden , Jan! Zij waren
aframmelingen van Kanaan, Noachs klein-
zoon uit Cham , tn beftjnden uit onderfchei-
dene voHtsdainnien ; al zeer vroeg hebben zij do
pudc inwoners des lands verdrongen en zich in
derzelver plaatfen iiter j^ezet , zij fpraken eenQ
laal, die niet veel van het Hebreeuwsch verfchil-
de en konden daarom met de Israeliten zeer
gemeenzaam omgaan ; zij hadden al van ouds
een geregeld godsdienst- en burgerlijk beduur;
ook waren zij kloek van aard en dapper in den
oorlog; waarom de Israeliten hen vreesden.
Dat zij, met dat al , groote afgodendienaars wa-
ren , behoef ik u niet te zeggen.
Kousje. Vader heeft meen ik ook gefpro-
ken van de Ihthiten en A7nmonitcn.
Vader. Zeer Wel, mijn kind! van deze
volken zal ik nu alleen zeggen , dat de Hethi-
ten afflammelingen waren van eenen Heth , den
tv^eeden zoon van Kanaan ; zij hielden zich,
voornamelijk cp in de omftreken van Hebron,
hoewel zich fommige hunner volksftammen ook
in andere gedeelten des lands nederfloegen. De
Koning Salomo heeft hen geheel ten gronde
gebragt. — En wat aanbelangt de Ammonilen,
deze zijn ooifpronkclijk uit^otw/, den zoon
van Lqths jon.Rlte dochter , cn hoewel zy een
familievolk der 'hrailiten waren, die ook daar-
om op de reis naar het beloofJe land het grond-