Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
Q E R I 6 R A ë L I T E N.
ZEVENDE AVOND.
Regi. III- 8-13.
Koosje. Ziet daar jongens! daar is F ad er
al en het is nog zoo vroeg, nu zullen wij de-
zen avond veel kunnen hooren.
Vader. Zijt gij alle gereed, kinderen! dan
zullen wij, fchoon het nog wat vroeg is, maar
aanftonds beginnen.
Jan. Wij zijn alle in orde, F ader! en,
verlangen maar, om iets van de oude volken te
hooren, die F ad er ons gisteren avond genoemd
heeft.
Hendrik. Als ik het wel onthouden heb,
dan heeft F ader de Filiflijnen het eerst ge-
noemd.
Vader. Zoo is het ook, Hendrik! En
dit volk was oorfpronkelijk uit Egypte, van het
eiland Caphtor, gelegen tüsfciien de armen der
Nijl rivier., en ftamde af van M i t zj a rini
eenen broeder van Kanaan den zoon van Cham.
Zij beftoegen de ganfche landftréek langs dé
MiddeltUndfehe zee tot beneden Joppe, en vormt
den eene vijfhoofdige republiek , die door vijf
vorften, van welke een den naam van Koning
droeg , geregeerd werd , en die hun verblijf
hielden, in de fteden Gaza, ^skelon, .Aul^d^
Ekron en Gath. Ziet daar, kinderen ! hier
liggen zij, volgens de landkaart, ten westen vaa
Kanaan. Dit volk was rijk en magtig door deni
koophandel , en bragt veeltijds gehuurde fol-
daien te velJe, door welke het den hralliten
if dikwijls veel nadeal deed. Het is door de Ko-
1 £>3 nin-