Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
db geschieden l's
droefheids tranen , die zij aldaar geftort hadden.
Maar , kinderen ! hierbij bleef het ; want hef
vervolg der gefchiedenis leert ons duidelijk , dat
zij kort na deze merkwaardige verfchijning het
nog erger maakten dan voorheen , zij dienden
4e afgoden der onderfcheidene heidenfche volken
en verbonden zich allernaauwst met de goddeloo-
ze Kanaanitcn.
^Jan. Bleven er nog vele heidenfche volken
in'het land Kanaan over. Fa der?
Vader. Ja, Jan! en de voornaamfte de-
zer volken waren de Filiflijnen , Kanaaniten ,
Bethitcn , Ammoniten , Amoriten , Fereziten
lieyiten en Jebuziten, Deze alle liet de HeE-
re nog eenen geruimen tijd onder en nevens
de Israëliten wonen , en zy werden hen ten
valftrik, en tot tuchtroeden, als het gevolg hun-
ner traagheid in het verdelgen van dezelve.
Koosje. Zal Vader ons nu wat van de-
ze volken verhalen ? o dat hooren wij zoo
gaarne.
Vader. Onze tijd is reeds vertierken,
Koosje! en daarom zullen wij dit tot morgen
avond uitftellen , dan hoop ik u zoo veel van
de genoemde volken te zeggen, als tot begrip
dezer gefchiedenis noodig is.
Hendrik. Wat gaat de tijd toch fpoedig
henen. Vader! nu is het al over achten.
Vader. Ja, kinderen! de t^d Haat niet ftil,
daarom mogen wjj dien niet verbuezelen, maar
Hioeten deiizelven nuttig belleden; want de uren,
die nutteloos worden doorgebragt , zijn voor
eeuwig verloren.
Z E.