Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
btefe ISRAëLltEIÏ. 51
galt eene ftad bg de IsracHten als eene gewij-
de plaats bekend. Met ftil ontzag maakte elk
rnimte voor hen, zoodat Hij tot in het ihid-
den des vergaderden volks kon doorgaan.
Hierna opende Hij zijnen mond en fprak met~
liiide (leen, als de nooge vertegenwoordiger van
Israêls God.
^ Ik heb alle mijne beloften aan u veiviild,
„ u uit Egypte verlost en in het bezit van Ka^
„ naan gelteld : nooit zonde ik mijn verbond
„ met u verbroken hebben, indien gij van uwe
zijde Mij getrouw waart gebleven; indien gij
„ met de inwoners des lands geen verbond hadt
„ gemaakt, maar alle hunne afgods-tempels en
„ altaren hadt Vernield. Maar gij hebt het niet
^ gedaan , gij ztjt ongehoorzaam geweest aan
5, mijn gebod, en nu moogt gij er de vruchten
„ van plukken! Ik zeg u, dat Ik u niet hel-
„ pen zal , om hen verder le verdrijven: zij
„ zullen overblijven, om als doornen in uwe
^ lendenen te zijn, en hunne afgoderij zal u ten
„val brengen." Zoo fprak deze godsge-
zant, en na het eindigen zijner rede, ging HiJ
liit de vergadering, latende dezelve aan de over-
denking zijner woorden over.
Hendrik. Werkte dit voorval nog iets
goeds uit, bij dat ongehoorzame volk, Vader?
Vader. Op dien eerften oogenbllk wareii
zij alle zeer getroffen, en verootmoedigden zich
door tranen, gebeden en offeranden voor den
God htmner Vaderen; zij noemden zelfs de
plaats waar zij zich toen bevonden Bochim, dat
is, de plaats der •wenende, van wege dé
D 3 droef-
VaS OC^PaIM. Sijbsl )Ofr rf» itugH, VlII «u'k,
vlloz, 29,