Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRACLITE W. 47
het fterke Kalteel of de burgt Sioti in de magt
der vi'anden , die daarom het fchoonüe gedeelte
van Jeruzalem , de bovenflad , in bezit hiel-
den , en de Benjamitiitcn moesten zich , otii
hunne lafhartigheids wil , in de btnedenftad
behelpen cn met moeite itaande hottden.
Hendrik. Dat was regt laitig , in hunne
eigene ftad vijanden te hebben. Konden zij er
die dan niet uitjagen, Vader?
Vader. Wanneer zij in den aanvang des
oorlogs , bij de inneming van de benedendad,
den krijg tegen de Jcbuziten hadden doorgezet,
dan zouden deze gewis bezweken zijn, en voor
de overmagt hebben moeten bukken ; doch nu
nestelden ztj zich zoo vast , dat niemand der
Regteren hen kon verdriiven, en zij tot op den
tijd van David deze Iterkte bthouden hebben,
cn uit dezelve den Israëliten veel kwaad deden.
Ook de Itam Efraim en de helft van Ma-
nasj'e maakten het niet beter, want niet open-
lijk ten (trijde durvende trekken, namen zij Beth-
el door verraad in.
Koosje. Was dit het zelfde Beth-el daar
Vader Jacob, op zyne reis naar zijn oom La-
ban, Hiep, en dien merkwaardigen droom had,
dat Gods Engelen langs eenen ladder bij hem
op en nederdaalden?
Vader. Juist getroffen, Koosje! Dit was
dezelfde plaats , zij heette oudtij is Luz, maar van
wege die buitengewone Godsverfchijning, noem-
de facob haar Beth-el, dat wil zeggen: Huis
Co'ds.
Koosje. Maar, Vader ! Hoe was dat ge-
val met het innemen van Beth-el, vonden zy
eenen verrader, die hun den weg wees?
Va-