Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
per JSRAëLÏTÉH, 45
Vader. Hadden z^ het bij deze overwin,-
fiingen maar niet laten lïeken , maar den FiliJHj"
tien ook de twee andere fterke fteden , <Jath
en Asdod afgenomen en hen geheel uit het land
. verjaagd.
Hendrik. Was dat goed geweest voor de
Israeliten, Vader?
Vader. Zeer zeker , Hendrik! dan wa-
ren zij op eens van die gevaarlijke vijanden,
die hen naderhand, zoo langdurig en jammerlijk
geplaagd hebben, ontilagen geweest, en nu
verloren zij in weinig tijds , vele van de (leden,
welke zij ten koste van zoo veel arbeid en
bloed verkregen hadden.
Jan. Waarom gingen zij met den oorlog niet
voort. Vader?
Vader. Uit lafhartigheid en zucht naat
gemak, lieten zlJ de Filiflijnen wonen; zoo
lang zij in de gebergten tegen voetvolk te vech-
ten hadden , waren zij helden , maar toen zij
in de ruime vlakten , gewapende ruiterbenden
en ijzeren ftrijdwagens voor zich zagen, ont-
zonk hun de moed en z^ hielden op te over-
winnen.
Hendrik. Maar, Vader! hoe ging het
toet de andere flammen ? wij hebben van hen
nog niets gehoord.
Vader. Daar de avond voorbij en het
al vrü laat is , zoo zullen wy het hierbij laten,
en bij aller welzijn , morgen avond tot de be-
fchouwing der werkzaamheden van de overige
flammen overgaan , en hiermede wensch ik u,
mgne kinderen! eene aangename nachtrust.
ZES-