Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 pB «BS^CHIBDgNIS
tige poging «ijn te werk gegaan, fchoon Gop
in den w«g zijner aanbiddelijke voorzienigheid,
dit bedrijf, tot regtvaardige ilraf voor den boo-
zen jldoni- li(;zek toeliet en beltuurde. Leert
hier uit, kinderen! dat de ondeugd, al draagt
zij ook eene kroon, al zw^aait zij ook eenen
Ichepter, al is zij ook ten troon verheven en
woont in een vorftelijk paleis , nimmer onge-
llraft blijft.
Koosje. Maar, Vader! S\t .Adoni-Bo'
zek moet wel een magtig Vorst geweest zijn,
dat hij zeventig Koningen had overwonnen.
Jan. Ja, KoosJ dat zullen er ook Konin-
gen naar geweest zijn.
Hendrik. Voor zeker zoo magtig niet als
de Koningen van Engeland, Frankrijk en Pruis-
fen.
Vader, AVij hebben hier flechts ta denken
aan opperhoofden van vestingen , vorften van
gioote en kleine fteden, die elk op zich zeiven
beflionden en oudtijds Koningen genoemd werden.
Jan. Lieten de Israëliten het nu bij deze
overwinning, V ad eri
Vader. Neen, Jan! zy gingen voort en
namen Jeruzalem in, ook jaagden zij de vijan-
den uit het gebergte en uit de valeijen ten zuU
den van Juda, en met behulp der Keniten,
een herderftam, die in de nabijheid van Jericho
woonde, en afkomftig was van Jethro, de
ichoonvader van Mozes, wendden zij hunne
wapenen naar het westen en vielen ip het land
der Filiflijnen, daar zg de fteden Gaza, Askelon
tn Ekron innamen.
Koosjr, Welk eene overwinning! hoe blij-
de zullen zij nu gev/cest zijn! .
Va-