Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DKR ISRACLITEN. 43
ren, dat zij hem de duimen zijner handen, en de
hoofdteenen zijner voeten ai hieuwen , en hem
zonder hulp aan de gevolgen dezer bloedende
wonden overlieten-
Koosje. Wel foei. Vader! dat is bar-
baarsch, zulk eene wreedheid had ik van de
Israciiten nitt ver\^'acht.
Vadf. r. In deze wreede (Irafoefeningerkende
Adoni-Bezek de goddeliji^e regtv^jardigheid
die hem vervolgde ; want gillfnde en huilende
riep hij uit : „ Zeventig Koningen heb ik aldus
„ de duimen van handen en voeten doen a] hou-
„ ven y en liet hen dan onder mijne tafel krui-
„ pen, om als de honden de toegeworpen brok"
„ lïen optezarnehn : naar hetgene ik gedaan
„ heb., wordt mij door God vergolden." i^*")
Jan. Wisten de IsraëlHen dat hij zoo wreed
was. Vader?
Vader. Het fchljnt mij tos Jan! dat zy
van zijne buitengewone wreedheden gehoord had-
den; ook is het niet onwaarfchijnlijk, dat zij bq
het innemen van de ftad JSezek , in het paleis
van dien Tijran nog eenigen van deze vermink-
te koningen gezien hebben , en daar uit aanlei-
ding hebben genomen , om hem volgens de wet
der wedervergelding te ftraffen.
Hendrik. Zoo nu hoor ik het wel, Va-
de r ! de liracHten mogten deze ftraf aan hem
uitoefenen , omdat hij andere vorften ook zoo
gedaan had.
Vader. Hierop durf ik geen ja te zeggen,
Hendrik! De Israêliten kunnen in deze llraf-
oefening zeer wel naar hunne eigene wraakzuch-
li-
(•) Volgens <it ovsrzitiiiig van risn IIoogI;erjar tan
»16 Palm.