Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 DE CZSCRIEOENIS
(ie ftam Ju da de eerfte moest zijn , met belof-
te, dat de Heere de onderneming tegen d«
vijanden zoude begunltigen, en hun zijnen krach-
ligen bijihnd doen ondervinden.
Jan. Nu zullen de fo'.daten van den flam
Juda wel geduifJ hebben, niet waar. Vo-
tier?
Vader. Zeker, Jan! Die van Juda
maakten geene de minde z'A'arigheid tegen de
vijanden het eerst optetrekken ; maar daar de
landen van den flam Simeon rondom in het
erfdeel van Judo waren gelegen , zoo vereenig-
den zich oje beide flimmen , om elkander in
dezen eerden oorlog bijiedaan. De eerde aanval
gefchiedde op de Iterke ftad Reztk , gelegen in
het erfdeel van den ftam Juda, in welke ftad
de Kanaöniien zich nog altijd ftaande gehouden
hadden. Na eenen veldflag , in welken de vij-
anden tien duizend man verloren , werd de ftad
overrompeld , de inwoners gedood en het Opper-
hoofd Adoni-Bezek , dat is de Heer fan
Bezek krijgsgevangen gemaakt en naar het hoofd-
kwartier des Israëlitifchen legers opgezonden.
Hendrik. Dat zag er flecht voor hem uit.
Vader!
Vadkr. In waarheid flecht, Hendrik!
want deze man , destijds beroemd door zijne
krijgsbedrijven , maar berucht door zqne baldadi-
ge wreedheden , werd door de overwinnaars aan
de vreesfelijkfte ftraf overgegeven, ten einde hem
te dellen toe een waarfchouwend voorbeeld voor
andere geweldenaars.
K oOs I E. Wel , Vader ! wat deden zij
hem dan ?
Vader. Gij beeft, Koosje! op het hoo-
ren