Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 DE CB$9 HIEDENIS
Jan. En dtiurde deze traagheid der Israeli»
un , In het verdrijven hunner vijanden , lang,
Vader?
Vader. Er verliep al een geruime tijd,
Jan I eer zij op middelen ter herltelling be-
dacht waren ; want het voorbeeld van den dap-
peren Kaleb , die reeds bij het leven van Ja-
"zua zijn regt op het erfland tegen de Kanar
äniten deed gelden , had onder hen geene na»
volgers.
Koosje, Wie was die Kaleb., en wat
deed bij. Vader?
Hendrik. Dat weet ik wel , Koos I Hij
was een der twaalf verfpieders van Kanaan , die
even als de brave Jozua op God vertrouw-
de , toen de andere verfpieders het volk wilden
wijsmaken , dat zij het beloofde land niet konden
innemen , om dat de Kanaänitcn zeer dappef
waren en in fterke (te-jen woonden.
Vader. Heel wel, Hendrik! laat m|j
er alleen nog bij voegen , dat deze Ka leb be-
nevens Jozua, de eenigfte Israeliten waren,
die , boven de veertig jaren oud zijnde , toen zij
Egypte verlieten, in . Kanaan gekpmen zijn;
daar al de overige Israeliten , die bij den uit»
logt uit Egypte die jaren bereikt hadden, Mo^
zes en Aäron niet uitgezonderd , in de woct
Itijnen zijn geltorven. Deze Kal eb benevens
zijn fchoonzoon Othnièl veroverden de Heden,
Hebron en Dcbir , met al de onderhoorige vlek-<
ken en dorpen , ook verfloegen z'q de Enaks
kinderen , een forfche volkftam , en namen ver-
volgens een gerust bezit van het land , als zijn-
de^ dit het erfdeel, dat de Heer hun in den
(lam Jada gepeven had.
Jan.