Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GESCHIEDENIS
jes met geweld weg te voeren , a's zij nog noo'
dig hadden , met belofte dit zg haar om deze
maagdenroof niet zouden ItralF^n. Df Benjami-
niten volgden dezen heilloozen raad , en voerden
twee honderd Israëlitifche dochters , tegen wil en
dank en zonder weten van hare ouders uiet zich
naar hunne woningen. Ziet daar , kinderen !
weder een gedeelte der gefchiedenis verhaald ,
denkt er op na , dan fprekun wij morgen avond
verder.
VIJFDE AVOND.
Regt, I. en Hoofdjl. II.
Vader. Ik wensch u goeden avond , mijne
kinderen J zijt gij alle reeds zoo tijdig bij een?
Koosje. Ja, Vader' wij verlangden al
dat gij komen mogt; de gefchiedenis , die wij
hoorden , is wel treurig , maar evenwel willen
wij zoo gaarne het vervolg van dezelve hooren.
Vader. Uit hetgene ik u tot hiertoe ver-
haald heb , kunt gij opmaken hoe flecht en be-
dorven de zeden des volks waren. De Isra-
êliten zijn ijverig , om hunne broederen de Ben-
jaminiten uitteroetjen , die zij zelfs in hunne
woede en onbedachtzaamheid vervloekt hadden,
maar traag, om de Kanadniten te verdrijven, die.
door Jehova hunnen God verbannen waren.
Jan. Maar, Vader! hoe is het verder
met den ftam van Benjamin gegaan?
V^ADEr. Uit de zes honderd overgeblevene
Ben-