Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
obr israë litem. 3;'
VAi>ER, Dat is eene tnoeijelijke vraag, Jan!
van eenen plegtig gezworenen eed ontllagen te
worden, dat gaat zoo gemakkelijk niet. Even-
wel geloof ik, wanneer de Israèiiicn met een
opregt berouw en hartelijk leedwezen over hun-
ne onbedachtzaamheid, zich rot God gewend
en eerbiedig om vergeving gefmeelft hadden, dat
de Heer hun zoude vergeven en van dien on-
betaraelijken eed ontllagen hebben. Maar, kir»-
deren! dit deJen zij niet; zij voegden bij deze
eérlte misdaad nog eene tweede, en moordden
bijna eene geheele (tad uit, otn de Benjaminiten
vrouwen te kunnen géven.
Koosje. Wel verfchrikkelijk l welke ftad
was dat?
Vader. Die ftad was Jabes la GileacL De
inwoners van Jabes hadden geen deel genomen
in den oorlog tegen de Benjaminiten ^ en daar-
om ook geene hulptroepen gezonden, en deze
onfchuldige nalatigheid werd him voor zulk eene
ipisdaad aangerekend, dat zij te vuur en te
twaard moesten uitgeroeid worden. En dit boo-
te voornemen volbragten zij aanltonds; in koe-
len bloede overvielen zij de Itad Jabes, ver-
moordden mannen, vrouwen en kinderen maar
de huwbare meisjes namen zij gevankelijk mede
en gaven die aan de Benjaminiten tot vrouwen.
Koosje. Dat was een goddeloos bedrijf,
Vader!
Vader. Dat was het ook Koosje! ea
nog waren er geene vrouwen genoeg, er ont-
braken nog twee honderd. Oai die nu te vinden
begingen zij nog eene derde niisJaad; zij Itook-
ten de Benjaminiten op, om tc Silo, diar pen
zeker feest werd gevierd, zoo veel jonge meis-
C i jes