Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GESCUIEDBNIS
, Koosjf. Ei, ei. Jan! gij praat goed.
Vindt men dan de meisjes maar zoo bij den weg?
Vader. Het was zoo gemakkelijk niet,
Qm voor de zeshonderd Benjaminiten vrouwen
të vinden ; want de Israeliten hadden nog kort
« voren , in hunne onbedachtzame woede ge-
zworen , dat geene van hen , hunne dochters
ooit of immer aan een Benjaminiet ter vrouwe
zoude geven. Nu wenschten zij wel dit niet
gedaan te hebben , maar helaas ! het was ge-
fchied. Leert uit dit voorbeeld, kinderen !
dat men zich voor alle ligt vaardige en onbedacht«
zame eeden zorgvuldig wachten moet.
Jan. Moesten dan nu de Benjaminiten naar
vreemde landen en volken gaan , om daar vrou-
wen voor zich te zoeken. Vader?
Henbrik. Dat zou niet gaan, Janl
want die volken, waar zij naartoe moesten gaan,
fpraken immers eene andere taal dan zij , en dan
zoude de man zijne vrouw en de vrouw haren
man niet kunnen verftaan , wat wonderlijke huis»
houding zou dit geven?
Koosje. Regt zoo, Hendrik I Ik wil
als ik groot ben , ook nooit eenen man heb-
ben , die ik niet verdaan kan.
J&N. Dat wil ik wel gelooven ; want Koo>
j e houdt nog al veel van praten , en dat zoude
dan moeijelijk gaan.
vader. De Benjaminiten mogten naar geene
andere landen gaan , om vrouwen te zoeken; dit
was ftriidig met de wet van G od, die niet wilde,
dat de Israeliten afgodifche vrouwen hadden , en
alle andere volken waren toen afgodendienaars.
Jan. Maar, Vader! wilde onze Lieve
Heer hen van dien eed niet ortflaan?
va-