Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DRR JSRAëLITEW. 35
"Jan. Was r.u de ganfdie ftam van Benja-
min weg, Vader?
Vader. Op flechts zes honderd xa^mtn na,
die in de grotten en fpelonVen der rots van Kim-
mon zich verborgen hadden.
Koosje. Een treurig geval. Vader! nu
was dat volk een geheele (lam minder geworden.
Vader. Wel opgemerkt, mijn kind! de
Israëliten begonnen dit ook intezien , en
had Jen berouAr, dat zij hunne woede zoo verre
gedreven hadden , daarom zochten zij nu naar
middelen , om, ware het mogelijk , den Itanx
Ben; a rn in nog te behouden.
Koosje. Het is toch wel naar. Vader!
dat de menfchen zoo boos op elkander kunnen
worden , en de eene den anderen duodflaat.
Vader. Kn nog treuriger is het, Koosje/
dat de menfchen fomtijds in hunne boosheid met
i drift en onbezonnenheid voortgaan en niets ont-
zien. Naderliand komt het berouw, als het dik-
wijls te laat is, en men heefc dan geene tranen
genoeg, om z^n leed te bejammeren.
Hendrik. Wat deden de Israëliten, om
den ftam Be nj am in te behouden, Vader?
Vader. Zij wisten, dat er nog zeshonderd
lienjaminiten overgebleven waren, die nu geene
vrouwen of kinderen hadden; deze vlugtelingen
uit hunne fchuilplaatfen met vriendelijkheid te
lokken, en aan ieder eene vrouw te bezorgen,
Was, volgens hunne gedachten, het eenige mid-
del, om dien ftatn te behouden.
Jan. Dat was zoo kwalijk niet uitgedacht.
Vader! ook was het gemakkelijk uittevoeren,
want in de overige elf (lammen konden zij wei
zoo vele vrouwen en meisjes vinden.
Ca Koos-