Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
31 Dfe GESCHIEDENIS
En dit gefchiedde met alle gezwindheid ; zoo-
dra zij den rook uit de Had zagen opwaarts gaan,
keerden zij zich om en leverden de Bcnjamini-
tin flïg. Jntusfchen kwamen zij , die de ftad in
brand hadden gedoken , de andere Israeliten te
hulp , en die van B e tij am in bevonden zich
tuslchen twee vuren , omringd van aanvallende
vijanden, terwijl zij uit hunne Had, den rook en
de vlammen zagen ten hemel Hijgen.
Koosje. Ach, die arme Henjaminitsn! nu
heb ik tocSi medelijden met hen ; wat zullen zij
nu beginnen?
Jan. Wegloopen , Koosje I wat zouden
zij anders?
Vader. Zij begrepen wel , dat het nu met
hen gedaan was en zochten te vlugten naar de
woestijne , maar ook deze weg was voor hen
afgefiieden , en op zes honderd na werden zij al-
len dood gellagen.
HENDRfK. Dat hadden de Israeliten wel
beter mogen maken. Vader! waarom nameo
zij de vlugtenden niet krijgsgevangen?
Vader. De woede was te groot bij de Is-
raeliten om iets te verfchoonen ; zy waren zelfs
niet tevreden met deze bloedige overwinning *
maar vernielden den geheelen Ham van Benja*
min , doodden mannen , vrouwen en kinderen
en verbrandden alle Heden , daar zij binnen kwa-
men. Leert hier , mijne geliefde kinderen!
welke rampzalige gevolgen de ondeugd heeft!
De baldadigheid der Hraatfchenders te Gibea ver-
oorzaakte eénen burgeroorlog , door welken de
fchoonlte landen verwoest en de Heden in puin-
hoopin veranderd werden , terwijl wel tv/ecmaaU
honderdduizend menfchen het leven verloren.
Jam