Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OER. 1 s R A ë L i t E N. 33
eerte volkomene overwinning ontvangen re
hebben.
Jan. Dus handelden zij nn voorzigtiger dan
de beide eerlte nialen, Vader?
Vaoer. Ja, Jan! zij handelden nn be-
dachtzamer en ook godsdienstiger, daarom wa-
ren Zij ook voorfpoediger in hunne ondernemin-
gen. Na alles tot eenen derden aanval befchikt
te hebben, trokken zij op naar Gibea; een ge-
deelte van het krijgsvolk werd in eene hinder-
lage achter de ftad gelegd , zoodat de Benja-
ininiten voor en achter zich vijanden hadden.
Toen nu het volk uit de ftad op de beleger«
aars aanviel, of zoo als men dat noemt, eenen
uitval deed , toen weken zij al vechtende ach-
terwaarts , waardoor de Benjaminiten in het
denkbeeld kwamen , dat hunne vyanden nu ten
derde male geflagen waren en uit lafhartigheid
de vlugt namen.
Jan. Gingen dan de aanvallers weer terug,
P'ader?
Vader. Ja, doch dit was eene krijgslist en
diende alleen , om de Benjaminiten van de ftad
aftetrekken , en de achterhoede gelegenheid
te geven, om gemakkelijk binnen dezelve te
komen.
Hendrik. En gelukte deze krijgslist , Va-
der?
Vader. Volkomen, Hendrik! zij, die
achter de ftad lagen , braken zeer fchielgk uit
hunne fchui'plaats op , overrompelden de weer-
looze ftad en ftaken haar in brand. Het opftygen
van den rook was het teeken voor de Israeli-
ten , om het vlugten te ftaken, fcliiehjk omtekeeren
en hunne vüanden onverwachts aan te vallen.
C Eri