Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page

DE GESCHIEDËNIS
niet afgefchrikt , maar verfterkten Zich met
nieuw krijgsvolk , en herhaalden met dubbelden
moed den ftrijd ; doch in het tweede gevecht
ging het hun niet beter dan in het eerfte ; zij
werden wederoai geflagen , en met een verlies
van achttien duizend man terug gejaagd.
Hendrik. Dat kan ik mij niet begrijpen,
Vader!
Vader. Waarom niet, Hendrik?
Hendrik. Om twee redenen niet, Va-
der! want de Israililen waren veel magtiger,
dan die van Gibea , en rij hadden in hunne zaak
gelijk , daar zij de kwaaddoeners wilden ftraifen.
Vader. Uwe beide aanmerkingen zijn juist
van pas , en bewijzen dat gij oplettend toeluis-
tert ; denkt er allen eens op na , dan zullen wij
morgen avond met de beantwoording van dezel-
ve een gepast begin kunnen maken.
VIERDE AVOND.
Regt. XX: 26-48. Hoofdft. XXI: 1-25.
Vader. Komt , kinderen ! zullen wij na
over het vervolg der gefchiedenis van den oor-
log met de Bcnjamitiitcn verder fpreken?
Hendrik. 0 Ja, zeer gaarne. Vadert
maar ik had gisteren avond nog twee aanmerkin-
gen , daar wij volgens vaders belofte eerst oveï
fpreken zouden.
Koosje. Of onze Hendrik ook goed
onthouden kan, niet waar. Jan?
Vader- Dat is immers goed, Koosje t
«n inen moet zich er dagelijks op todeggefl, om het-
ge-