Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜER ISRACLITKI». 59
Vader. Daarom had deze weigering ook:
flechte gevolgen , Koosje! De oorlog werd
irn verklaard en de veertig duizend uitgekozene
mannen , met den ftam Juda aan hun hoofd
trokken regt op Gibea aan , om met geweld te
verkrijgen , hetgene hen door onbillijkheid gewei*
gerd werd.
Hendrik. De ftad zal wel fpoedig in huir-
ne magt zijn geraakt; het was toch eene klei-
nigheid voor zoo veel volk , om de inwoners van
Gibea te overrompelen.
Vader. Zoo dachten de Israeliten oak^
en evenwel zij maakten eene groote misrekening;
het ging hen als die jagers, welke de huid van een
dier verkoopen , eer zij het nog gevangen heb-
ben. De Eenj'aminiten hadden zich ook van hunne
zijde gewapend , en ftonden ten getalle van ze-
ven en tvintig duizend man; waaronder zeven hon'
derd afgerigte flingeraars waren , de aanrukkende
benden aftewachten , en zoodra de beide legers
elkander genaderd waren , viel er in de nabijheid
der ftad Gibea een veldflag voor , die aan ty/ee
eti twintig duizend menfchen het leven kostte.
Koosje. Ach die arme inwoners ! maar
wie wonnen den flag, Fa der?
Vader. Ik heb u reeds gezegd, Koosje!
dat _ de verbondene Israêliten eene groote misre-
kening maakten; want de Benjaminiten behaalden
op hen eene volkomene overwinning.
Jan. Maar , Vader l Ik heb eens een oud
foldaat hooren zeggen: „ Een dapper Generaal
„ wijkt niet op het eerfle verlies." Dachten de
Israêliten nu ook zoo, of durfden zij niet
meer?
Vader. Door dit eerfte verlies werden z^j
Biet