Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
HER. ISRACLITEN. Sa
geene plaats meer, bij de ondeugende inwoners
van de ftad Gihea. Zij gingen hem onbefchofc
voorby en niemand bood hem huisvesting aan,
hoewel zij aan zijn gevolg wel zien konden, dac
hfl een man van achting en aanzien was.
Koosje. Dat fpijt mij, Vader.' moest mi
die man met vrouw en knecht den geheelen
nacht in weer en wind op Itraat blijven?
Vader. Neen ! na verloop van eenigen
tijd kwam er een oud landman voorbij, die te-
vens landgenoot van den Leviet was.
Dize zag hem daar in de itraat of, naar de
gedachten van anderen , op , de ii;arkt liaan ,
wachtende op de vriendelykheid der inwoners,
om hem onder hun dak te nemen. Deze oude
man , die een beter hart had dan zijne overi-
ge flechte ftadgenooten, en wel wetende, hoe
gevaarlijk het daar voor vreemdelingen was, des
nachts op liraat te blyven, vroeg aan den Le-
viet: ,, Van vaar zift gij gekomen? En waar
„ zal de reis henen?"
Koosje. Och! zal hem die oude man in
huis nemen. Vader? Daar ben ik zeer blij-
de om!
Vader. De Leviet antwoordde: „ Wif
,, reizen van Bethlehem-Judaeerst naar Si-
,, lo om Jehova een dankoffer te brengen
,, en van daar naar het gebergte Efraim , "waar
,, ik 'woonachtig ben, thans zitttn'^yij hier te-
,, vaehten, doch daar is niemand, ' die ons] in
„ huis neemt, niet tegenflaande wij al het noo-
„ dige, voor ons en ons vee, in [overvloed bij
a ons hebben.''^
Hierop zeide de brave oude^||man ^jtot hem;
Vrede zij «, kom in mijn huis, gij zult
B 5 „ har-