Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER I S R A ë L I T E N. ÖJ
DERDE AVOND.
Regt. XIX : 10-30. Hoofdß. XX: 1—25.
Hendrik. Ik ben zeer blijde , dat Fader
al zoo vroeg in den avond bij ons is , iiii kun-
nen wij veel afpraten. Niet waar, Koos ?
Koosje. Ja, Hendrik! ga maar zitten,
dan zal Fa der wel aanl'conds befiinnen.
Vader. Nu dat is goed , kinderen ! Maar
wie van u zal mij zeggen , waar ik met het
verhaal moet beginnen.
Jan. //er heeft beloofd , ons de treurige
lotgevallen van den Leviet en zijne vrouw te
zullen verhalen.
Vadeu. Ja , wel treurige lotgevallen Wel-
ke dezen man benevens zijne vrouw overgekomen
z^n. Het liep reeds naar den avond toen de
Leviet met zijn gevolg de reize aannamen ,
daarom overviel hun fpoedig de nacht, waarom
hij befloot dien doortebrengen te Gibea , eene
niet onaanzienlijke Itad ia het erfdeel van Ben-,
j a min.
Hendrik. Ik vind het zonderling , Fa-
der! dat die man des avonds op reis ging,
waarom niet liever des morgens vroeg , dan had
hij den geheelen dag voorhanden.
Vader. Dit is zoo zonderling niet als gii
u wel verbeeldt , Hendrik ! In de oosterfche
landen , waar het op den dag fomtijds brandend
heet is , verkiezen de reizigers vee! den avond
en nacht, die helder en koel zijn, terwijl zij dan
op het heetde van den dag onder hunne ten-
ten of onder de lommer der boomen uitxiisten.
B4 Jan.