Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
31 Dfe GESCHIEDENIS
wordt Bethlehem'Jtida genoemd , om haar
te onderfcheiden van een ander Bethlehem in
den ftam Zebuion. Dit Bethlehem. Juda , ook
•wel Bethlehem - Efrata ger oemd , is in den Bij-
bel zeer bekend , als zijnde de familieftad van
David en de geboorteplaats van Christus.
Jan. Maar wat gebeurde er nu met het weg-
geloopene wijf. Vader?
Vader. Haar man gehoord hebbende waar
zij gebleven was, ging ook naar Bethhhem en
vond haar bij zynen fchoonvader, die hem
eeer vriendelijk ontving. Spoedig was de vre-
de tiisfchen den Leviet en zijne vrouw herfteld,
en al het gebeurdp werd vergeven en verge-
len.
Koosje. Die Leviet was toch een goed
man. Vader!
Vader. Ja kind! dat was hij , en zijn
voorbeeld leert ons , om zelfs de grievendfte be-
leedigingen liefderijk te vergeven. Hij bleef met
ziine vrouw nog vijf dagen in gulle vrolijkheid
bij zijnen fchoonvader doorbrengen , daarop na-
men zij een hartelijk affcheid van elkander en
de Leviet ging, met zijne vrouw benevens zij-
nen knecht, van alles rijkelijk voorzien, op reis ,
naar zijne woning.
Hendrik. Hadden zij eene voorfpoedige
reis. Vader?
Vader. Lieve Hendrik ! ons gefprek
is reeds te lang uitgeloopen , rusten wij ru tot
morgen avond , dan zal ik u 's mans treurige
lotgevallen in de bijzonderheden verhalen.
DER-