Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ï $ II A ë ï T E 21
rang getrouwd, in den D^bel een ^//iw)'^ ge-
noemd , maar........
Hendrik, Nu moet ik lagchen. Vader!.
zijn er dan onder de vrouwen, even als onder
de vSchoolmeesters, eerlh en tweede rangenV
Dat heb ik van mijn leven niet meer gehoord!
Vadeu. Gii hebt toch wel gehoord, Hen-
drik! dat yJb raham ^ behalve zyne vrouw
Sara^ nog eene jindere vrouw nam. Hager
geheecen?
Jan. O Ja, Vader! dit weten wy alle.
Vadbr. Daar nu Sara zijne eerfte en ei-
genlijke vrouw was, zoo was Hager flechts
een bijwijf^ minder in gezag en aanzien dan
Sara en in vele opzigten aan haar ondergefchikt,
en in zoo verre was Hager eene vrouw van
den tweeden rang, en even zoo was het met
de vrouw van dezen Leviet gefteld, zij was
zijn bijmif. Of nu dit onbedachtzame mensch
met haren ftand niet te vreden was, of dat zij
meende andere reden te hebben, is mij onbekend;
dit is zeker, zij werd ontrouw jegens haren man,
en behandelde hem lüet met die opregtheid, eer-
lijkheid, achtingen liefde, welke zij hem verfchuU
digd was. Toen zij nu vernam, dat haar man
deze flechte handelwijs opmerkte, en haar zija
ongenoegen zou doen ondervinden liep zg, ver-
moedelijk uit vreeze, weg, en kwam bij haren
vader, die te Bethlehem-Juda woonde.
Koosje. Waar ligt die Itad, Vader?
Hendrik. Wel in den ftam van Juda^
Koos! dit kan men aan den naam ßethk^
hem - Juda weten.
Vader. Zie hier, Koosje! daar ligt de-
ij ze ftad , twee uren zuiJoostelijk van Jeruzalem
B 3