Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
i® D Ê G E 9 C H I E D E I 4
dwass en bijgeloovig als Micha.
Vadeu. Dat waren zij ook Jan! en huir»
ne nakomelingen volgden het bijgeloovige bedrijf
der voorvaderen; want deze fooit van Godsdienst
bleef bij deze Danitcn , tot dat het land vijande-
lijk irgenoftien en zij voor een gedeelte gevanke»
lijk werden weggevoerd.
Hendrjk. Wanneer is dat gebeurd. Va-
der?
Vader. Het is twijfelachtig, of wij hier aan
de gevankelijke wegvoering der tien ftammen te
denken hebben , of aan de wegvoering der ^r-
ke door de FiUftijncn , ten tijde van den Hooge-
priester Eli: doch zoo ik iets kiezen moest,
dan komt mij het laatde gevoelen meest waax-
fchijnlijk voor ; omdat het niet te denken is ,
dat David, toen hij als koning van Dan af tot
Berfeba toe regeerde, deze ftrafwaardige beelden-
dienst zoude geduld hebben. (*) Ziet hier dan
mi, kinderen 1 de eerfte grondflagen tot de ramp-
zalige afgoderij gelegd , waardoor in weinig tijds
de zeden des volks op de jammerlpfte wijze
verbasterd en bedorven werden, en waarvan
ons de volgende gebeurtenis een treurig voor-
beeld zal opleveren.
Niet heel lang na het voorgevallene öret Mi-
cha, was er een Leviet, die, even als de ge-
wezene priester van Micha , eenigen tijd door
de bergachtige ftreken van het erfdeel van den
ftam Efraim had rond gezworven. Gedurende
deze reis had hij eene vrouw van den tweeden
rang
Hêt eerst getioemde gevoelen vindt in den Hoogleer-
aar ]. H. van de». Palm eenen verdediger. liet and«-
1*6 is reeds voor lang door SeIoenuS, Hess, Klinken-
BH.G en anderen voorgedragen. Doch elk heeft ïijne iige"
ne wijze van zien, en vrijheid van dcokcnl