Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÖElt ISRAëfciTEN. 17
ten , en daarom keerden zij vol vreugde tot hun-
ne ftaragenooten terug en fpraken hen aldus
aan: ^ Welaan! wapent u, wij hebben eene ihd
,, benevens een vruchtbaar land gevonden , al de
fy beste voortbrengfelen van Kanadn zijn daar te
„ vinden, en het is een zorgeloos volk, hetwelk
„ wij geraakkelp kunnen overwinnen." Op dit
berigt begaven zich zeshonderd gewapende man-
nen, met hunne vrouwen en kinderen, zonderuit-
ftel op weg, én trokken, met de verfpieders aan
hun hoofd, in ftilte op de ftad Lais aan.
Koosje. Ach , die arme inwoners ! zullen
die nu zoo in hunne huizen overvallen en ge-
dood worden ?
Jan. Zij hadden liever die andere volken uit
hun erfdeel moeten jagen , maar daar waren zij
te bang toe, niet waar, Vader?
Vader. Zoo is het ook , Jan' maar wij
zullen hooren , dat z^j er anders over dachten.
Toen zij nu , al voortreizende , nabij de woning
van M ic ha kwamen, zeiden de vijf mannen, die
hun den weg wezen , tot hunne ftamgenooten ï
j, Hier in dit huis is een heihgdom , een huis-
„ god en een priester. Wat dunkt u , zou-
„ den wij er ons niet van bedienen ?" Deze
vraag werd algemeen , met ja , beantwoord.
Zg dachten , wij gaan nu zoo verre van den Ta-
bernakel wonen , daarom mogen Wij dat heilig-
dom wel mede nemen. Daar na fpraken zij iri
het geheim met den Leviet , en fielden hem
voor, dat het meer eer en grooter voordeel voor
hem zijn zoude, priester voor een aanzienlijk deel
van eenen geheelen (tam , dan voor een enkel
huisgezin te wezen. De overmagt des volks
zoowel als de voordeel^ , die beIoof!l"Tm4^
i