Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
ü e r. i s r a ë l i t e n, i5
rog toe bewoonden, voor hun te klein werd ,
cn daar zij te lafhartig waren om d<; ylmoriicri
wegtejagen, zoo werden zij op andere middelen
bedacht om meerder ruimte voor zich tu ver-
krijgen.
Jan. Wat deden die bange Daniten om hun
land te vergrooten?
Vader., Zij ondernamen volkplantingen te
zenden, naar die gedeelten van Katuiäiit welke
nog door de eigenlijke Kanaünitcn werden be-
woond, Om dit oogmerk te bereiken, zonden
zij vijf dappere mannen in llilte uit, om te
onderzoeken of er in het noorden nog eenige
ftreken lands waren, die tot het erldeel vaii
geene der (lammen behoorden, en die tevens oj)
eene gemakkelijke wijze konden in bezit geno-
men worden. Deze verlpieders gingen over
het gebergte van E-fraim en vernachtten op
eene ga&tvrije wijze in de woning van Micha.
Daar zijnde, ontdekken zij, dit hun vriendelij-
ke gastheer in zijn huis een heiligdom en eenen
priester heeft. Zij vragen (waarfchijnlijk in
het geheim,) aan den gewaanden priester naar
den uitllag hunner reize ot zij hun oogmerk al
dan niet bereiken zullen, en de priester verze-
kert hen, dat zij gelukkig zullen zijn in hunns
ondememing.
Koosje. He, Vader! hoe kon die pries-
ter dat weten? Hij was immers geen waar
priester of profeet.
Vader, Wei aangemerkt, Koosje! Deze
man was een afgodspriester, en hij deed als al
dat foort van volkje doet, goed gelttit zeggen ,
altijd wat goeds en zelden cenig kwaads voor-
fpellen, om des te meer de handen gevuld te
woi-