Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 DE G E S C H I E D E N I i
T VV li E i) ü AVOND.
Regl. XFIII: Hoofdfi. XIX: i—io.
Vader. Het flrekt mij tot veel genoegen
u allen zoo wachtende bij elkander te zien :
wie van u zal mij zeggen ♦ waar wij gisteren avond
met ons verhaal geëindigd zijnV
Jan. Vader heeft ons met een kort woord
gezegd, dat de beeldendienst van Micha over-
i;ing tot den Ham van Dau.
Koos JE. O ja, dat zoude Vader ons van
dezen avund vertellen.
Vadeu. Zeer goed, kinderen! luistert eenS
opmerkzaam toe, dan zult gii hooren, hoe deze
ari;odiiche eerediecst , in den ilam van Efra^
im door dtn bijgeloovig«: Micha begonnen ,
lot de Danitcn overfloeg.
Roosje. Wie zijn de Daniten , Vader?
Hendrik. Wel, Koos! weel gii dat
niet? het zgn de nakomelingen van Dan^
een der zonen van Jakob. Niet waar.
Vader?
Vader. Zeer wel, Hendrik! Nu deze
Dansten cf de ftam Dan, had het erfdeel in
hst land Kanaan, hun door Jozua met hei
lot aangewezen, tot nog toe niet in volkomen
bezit genomen , want de Amoriten , een ftrjjd-
baar volk , woonden nog in de valeijen en in
de vruchtbare dalen , terwijl de Danitcn zich
op de bergen en heuvelen moesten behelpen.
Ondertusfchen waren deze ongemerkt zeer
vermenigvuldigd, zoodat zö een groot volk
uitmaakten , waarom het land , dat zij tot
BOg