Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
la DB GBSCHIEOBNIS
Vader. Gansch niet. Koos je! het was
zoo als i^i reeds zeide beeldendienst, die door
God ftrengelijk verboden was. Echter ver-
bedde 7ich de verdwaasde Micha ^ dat hij door
dit bedrijf Jehova welbehagelijlc was. Hoort
eens kinderen! wat hij bi) zich zeiven zeide:
„Nu zal Jehova mij alles wel doen geluk-
y, ken, nu ik niet flechts een heiligdom in mijn
„ huis , maar ook een Liviet tot priester
„ heb!"
Ziet, kinderen! zoo diep onkundig was hij,
dat hij niet eens wist, dat hij door het (lich-
ten van zulk een gewaand heiligdom, eene der
grondwetten van den vaderlijken godsdienst fchan-
delljk overtreden had.
Jan. Maar waarom werd Micha in dit
verkeerde bedrijf niet verhinderd, Vader?
Vader. Wie zoude hem zulks verboden
of verhinderd hebben. Jan? Het was toen
in de dagen dat er geen Koning in Israel be-
ftond, en elk deed wat regt en goed was in
zijne oogen!
Hendrik. Ik kan mij niet begrgpen. Va-
der! dat de Leviet, die bij Micha kwam,
een kleinzoon van Mo zes en evenwel zoo arm
was, want Mozes is immers een zeer ryk
man geweest.
Koos JE. Dat zoude ik ook zeggen, fa-
derl
Vader. Dat Mozes een zeer beroemd
tnan is geweest, weten wij alle, maar dar hij
ook rijk was, lezen wij nergens. VVg kunnen
uit dit voorbeeld zien, hoe eerlijk en belange-
loos de brave Moses gehandeld heeft, daar
hg z-joe kitideren niet tot hooge en voordealige
arab-