Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO D R O E S C H i E D E N 1 S
vJoekfpraak tot nadenken gebragt, bekende hy '
y.ijntn dielftal en gaf het geftükne geld aan zij-
ne moeder terug.
Jan. Wat zal deze vrouw boos geweest
z^'n^ ook Vader?
Vader. Neen, Jan! zij vergaf Mie ha
zijne misdaad, verheugde zich, dat hij fchuid be-
Ifed en zij den fchat weder kreeg, doch door
onkunde en bijgeloof beftimrd, gebruikte zij dit
geld tot een zeer verkeerd einde. „ Zie daar,"
zeide zij tot haren zoon, „ zie daar, neem het
„geld van mij weder ean; het is geheiligd,
^ laat er een zilveren beeld van maken."
Koosjk. Dat begrijp ik niet, Vader!
wat wilde de vrouw met dat beeld, zoude dat een
afgod zyc?
Vader. Ja, Koosjcl zij wilde van haar
huis een heiligdom maken, en het zilveren beeld
zoude tot een voorwerp van godsdienstige eer-
bewijzing dienen.
Jan Wel foei! dat was immers afgoderij,
óle God zoo ftreng verboden heeft.
Vader. Het was eigenlijk beeldendienst;
want het fcliiint, dat zij door dat beeld den
God van Israöl wilden vereëren. Ondeitus-
fchen was ook de beeldendienst door God
verboden, omdat God die onzienlijk is op
geenerlei wijze kan noch mag afgebeeld worden,
en dus niet door llomme beelden, maar in geest
en waarheid wil gediend z^jn. (*)
Mie ha even zoo dwaas en bijgeloovig als
zijne moeder, keurde dit voordel gned, hopen-
de daardoor zijne gepleegde misdaad van dieverij
geheel uittewisfchen; hij liet fpoedig een zilveren
beeld
C*) üciu. IV: i«?, i,-. jfz». XI.; 18. jéau. IV: