Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DHR ISRACLITE N.. J
ligen Jozua, overdenken. Maar eer wij hier-
toe overgaan , zal ik u iets zeggen van bet be-
duur der Israëliten na Jozua''s dood, en van
het flechte gedrag des volks in hun gezegend
vaderland.
Na het overlijden van /oz«« kregen zij geen
nieuw opperhoofd, maar het beftuur des volks
ging over in de handen der oudßen, die no^
eenen gernimen tijd regeerden, en na den dood
van dcie oudflen, geraakte de regering aan de
hofifdcu of yorflen van eiken ßam; ook had
iedere ftad eene foort van magiftraat, die de^
oudflen der flad genoemd werden.
Hendrik. Maar die eerfte oudflen, welke^
aanftonds na Jozua regeerden, wie waren
dat. Vader?
Vader. Zij beftonden uit eene raadsverga-
dering van die eerwaardige en brave mannen
welke eerst met Mozes cn daarna met Jo-
zua het volk befluurd hadden, en die al de
groote werken des ilecren wisten, welke God
ten voordeele van de Israëliten in Egypte, in-
de fVocflijncn en bij de inneming van het
land Kanaan, gedaan had. Mannen derhalve,
die getioiivv waren aan den dienst van God,
en die het volk, door een deugzaam gedrag en-
eeiien braven wandel, in het goede voorgingen.
Koos je. En toen deze goede menfchen
dood waren ?
Vader. Toen ontftond er een fiaat van
regeringloosheid cn van diep verval in de ze- J
den des volks; zij verlieten den God hunner
vaderen, die hen zoo beweldadigd had, ook ver-
Tuiinden zii, door traagheid cn zucht raar ge-
mak, de verdere vitanden, die nog onder hen
A 4 wgo»-