Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
156
D R
geschieben is
Jan. Hoe oud is Samuel wel geworden.
Vader?
Vader. Met juistheid kan dit niet worden
opgegeven, Jan! het komt mij echter voor, dat
hij by de tachtig jaren oud is geworden. Hij was
veertig jaren toen hij het algemeen Regterambt
aanvaardde, heeft twintig jaren geregeerd, en nog
achttien jaren onder de regering van .S'ä«/ge-
leefd, zijnde twee jaren voor dien Koning gedor-
ven. Leert intusfchen van den waardigen Sa-
muel uwen tijd wel en nuttig te befteden; dan
kunt gij, even als hij, gerust den dood inwach-
ten, en blijde zijn dat gij geleefd hebt.
Hendrik. Wij danken Vader voor het
verhalen dezer gefchiedenisfen, en zullen er in
het toekomende nog met genoegen aan denken.
. Vader. En dan ook getrouw zoeken na te
komen, de lesfen en vermaningen, die ik u allen
onder het verhalen gegeven heb ; want, lieve
kinderen! indien wij het goede weten, zalig zijn
wij, wanneer wij hetzelve betrachten.
EINDE.