Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAëLITEN. I05
däarom had er Samuel ook 200 veel tegen,
doch eindehjk kreeg hij van God bevel oni aan
do begeerte des volks toetegeven; en zoo werd
het vrije gemeenebest , onder eene weldadige
Godsregering , in een willekeurig beltuur vaa
eenen oosteifchen dwingeland verwisfeld!
Koosje. Kregen zij dan eenen Koning, Va- .
der?
Vader. Ja, Koosje! Samuel zalfde
op goddelijke aanwijzing Saul, den zoon van
eenen Kis, uit den itam van Benjamin tot
den eeriten Koning, ftelde hem eenigen tijd daar-
na aan het volk voor, nam een plegtig alfcheid,
waarbij hij zijn regterambt nederlegde en daarop
naar zijne woning te Rama wederkeerde.
Hendrik. Bemoeide hij zich, federt dien
tijd, met de zaken van het land in het geheel
niet meer?
Vader; In het begin was hij nog de raads'-
man van Saul, en (tond hem in vele gevallen
met raad en daad bij, doch Saul werd nader-
hand eigenzinnig en ongehoorzaam aan God.
Zoodat zich Samuel aan alles onttrekken
moest en den verbijsterden Koning aan zich zei-
ven en zijne luimen overlaten.
Koosjb. Dus hooren wy dan nu niets neet
van Samuel, Vader?
Vader. Alleen dit nog, dat Samuel op
goddelijken last, in het geheim, David, eenen
der zonen van Izai, uit den flam Ja da, tot
Koning zalfde, om de opvolger van Saul te
worden, en dal hij in eenen aanzienHiken ouder-
dom is geftorven, wordende in de nabijheid zij-
ner woning, te Rama, begraven en door het ge-
heele hraëlitlfche volle hartelijk beweend,
Jai^.