Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 DB e E S C U I E D E N I s
ften tot den aanzienlijkden bad den vrijen roo-
gang tot hem, werd gehoord en regt verfchaft.
Koosje. Waar had Samuel zijne vaste
woonplaats. Vader?
Vadeu. Hij woonde eigenlijk te Karna,
waar hij geboren was; zijnde eene ftad gelegen in
het erfdeel van den ihm Benjamin, en wel twee
uren gaans noordoostelijk van Jeruzalem.
Hendrik. Wat zal Vader ons verder
van Samuel verhalen?
Vader. Toen hy wegens den naderenden
ouderdom niet meer trekkken en reizen kon, ftel-
de hij zijne twee zonen, JoëL en Auiä, met
toeftemming des volks, tot Onder - Reglers aan ,
om het land rond te reizen en het regt te hand-
haven, terwijl er voor elk, die met hunne uit-
fpraak niet tevreden was , bij hem nader regt"
was te verkrijgen.
Jan. En ging dat beftuur van Samuels zo-
nen op den duur goed. Vader?
Vader. Neen, Janl zij volgden niet het
voorbeeld van hunnen braven vader , maar wa-
ren baatzuchtige regenten , zorgende wel voor
hun eigen belang , maar geenszins voor het wel-
zijn des volks. En dit had de nadeeligfte gevol-
gen voor de ganfche natie; want de Israeliten
namen hieruit aanleiding om eenen Koning te
begeeren.
Jan. Dat was niet 'goed, Vader?
H£t4DRiK. Waarom niet. Jan?
Jan. Omdat god zelf hun Koning was,
en zij door deze begeerte te kennen gaven , dat
zij met Gods konlnglijke regering over hen,
niet tevreden waren.
Vader. Zeer wel opgemerkt, Jan! en
daar-