Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER I S R A e L I T E N. I5I
Koosje. M\diX, Fader! hoe wist Eli,
dat Samuel eene goddelijke bekendmaking had
ontvangen ?
Vader. Samuel was in dien nacht drie-
maal bij Eu geweest ; wijl hij de flem des
Heeren nog niet kende en daarom meende
dat Eli hem riep, die hem toen ook onder-
rigtte, en zeide, als hij nu wederom eene ftem
hoorde, moest hij maar antwoorden: „ Spreek
„ Heer! y/ant uw dienaar hoort" En hieruit
bdfloot bu de oude man, dat Samuel eene o-
penbaring van God ontvangen had, en was
zeer begeerig die te weten.
Hendrik. Wat deed nu Samuel vervol-
gens, Vader?
Vader. Van dien tijd af, ontving Samu-
e L meermalen goddelijke openbaringen, zoodat
al de Israëliten uit al de twaalf Hammen hem
voor eenen profeet erkenden, en na den dood
van Eli, toen hij veertig jaren oud was, als al-
gemeenen Kegter eerbiedigden.
Koosje. Maar, Vader! daar fchiet mij
wat te binnen. Hoe is het toch met de Ark af-
geloopen ? Hebben de Israëliten dezelve niet
weer terug gekregen?
Vader. Ja, Koosje! Nadat de Ark ;ze-
ven maanden in het land der liliflijnen, en wel
in de fteden Asdod, Gath en Ekron, geweest
was, droeg de Heer zorg, dat de Israëliten
dezelve tcr'u» ontvingen; want God flrafte de
Filiflijnen met veldtnuizen, pest cn andere ziek-
ten , zoodat zij eindelijk genoodzaakt werden ,
de Ark aan de Israëliten terug te bezorgen, die
dan ook dezelve met vreugde ontvingen. Kort
na de wederkomst der .Ark, aanvaardde Samu-
K 4 el