Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
134 DB GESCHIEDENIS
de, werd hij eens op eenen nacht viermaal van
God geroepen, en met eene openbaring van
God verwaardigd
Koosje. Welke openbaring was dat, Va-
der?
Vader. De Heer maakte Samuel be-
kend, de ontzaggelijke oordeelen, welke eerlang
over het huis of gellacht van E l i komen zou-
den , als regtvaardige (trafFen over de goddeloos-
heid zijner zonen.
Jan. Hoe oud was Samuel toen, Va-
der? <
Vader. Met juistheid kan ik dat niet be-
palen, Jan.' de gefchiedfchrijver Joze/us,
meldt ons, dat hij Hechts twaalf jaren oud was,
doch ik Hel hem liever vier jaren ouder.
HEitDRiK. Samuel zal die openbaring
toch wel niet aan Eli gezegd hebben, Va-
der?
Koosje. Wat zoude hij daar ook aan ge-
had hebben, om dien ouden man te bedroeven?
Vader. Uit achting en eerbied voor Eli
zoude Samuel niets van deze zake gezegd
hebben, maar de oude Hoogepriester wist, dat
Samuel eene openbaring van God had ont-
vangen, daarom riep hij hem des morgens bij
zich, en drong er fterk op aan, dat Samuel
hem alles zeggen zou, hetgene de Heer
hem bekend gemaakt had, en nu vond zich Sa-
muel verpligt om Eli alles te zeggen.
Jan. Wat zeide Eli toen wel, Vader?
Vader. Hij onderwierp zich ootmoedig aan
de goddelijke uitfpraak, en zeide tegen Samu-
el: y, Hij is de Hezrp. , en Hij doe wat goed
„ is in zijne oogen.'"
Koos-