Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER isracliten. i49
E L I hoorde naauwelijks deze verfchrikkeUjke tij-
ding, of hij viel achter over van zijnen Itoel,
brak den nek en gaf den geest, terwijl de vrouw
van Pinehas op den oogenblik, dat haar een
zoon geboren werd , van fchrik flierf. Alzoo
werd reeds aanvankelijk vervuld het woord des
H e k r e n, over het geflacht van E l i uitgefpro-
ken; namelijk, dat zijne beide zonen op eenen
dag zouden Iterven.
Jan. En begon nu de laatfie Regter, Sa-
muel te regeren, Fader?
Vader. Ja, Jan! na den dood van Eli
aanvaarde hij aanflionds het Regterambt. Hij was
waarfchijnlijk uit den flam van Levi, den der-
den zoon van Jalcob; zijn vader heette JS/A ä-
na en zijne moeder Hanna, die hem al vroeg
tot den dienst van God opleiden. In zijne
jongheid werd hij gefield onder de zorg van den
Hoogepriester Eli. Hier gedroeg zich Samu»
EL zeer voorbeeldig en liet zich door de ondeu-
gende zonen van Eli niet verleiden , maar
wijdde zich geheel toe aan den dienst van God.
Koosje. Dan was Samuel een braaf jon-
geling, ook, Fader?
Vader. O ja, Koosje! Hij ilrekte Eli
tot fteun en troost in zijnen ouderdom, hij
was de vreugde en blijdfchap zijner godvruch-
tige ouderen, en droeg de hooge goedkeuring
van God weg. Dit laatfte bleek vooral uit zij-
ne vroegtijdige roeping tot profeet des Hee-
ren.
Hendrik. Was Samuel dan nog eerder
profeet dan Regter, Fader?
Vader. Ja, Hendrik! reeds bij het le-
ven van Eli was hij al profeet. Nog jong zijn-
K3 de,