Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
134 Db geschiedenis
zigt zß tegen de Filiftijnen optrokken, flreden
en ongelukkig den flag verloren.
Koosje. Moesten zij toen de Filiftijnen
dienen ?
Vader. Zij hervatteden den krijg en namen
de Verbands-ark uit fiet Heiligdom, mede naar
het leger, in de dwaze verbeelding, dat God
hen nu met zijne bijzondere hulp nabij zoude
zijn, en zij de Filiftijnen overwinnen zouden.
Koosje. Maar wilde God wel, dat zy de
Ark uit het Heiligdom naar het leger bragten ,
Vader?
Vader. Uwe vraag is juist van pas, Koos-
je! De onbedachtzame Israëliten handelden
in dezen oorlóg geheel naar eigenen zin, en had-
den den Heer in het geheêl niet geraadpleegd,
en daarom moesten zij er de treurige gevolgen
van ondervinden.
Hendrik. Hoe zoo, Vader! verloren zij
dan nu weder den veldflag?
Vader. Even als de eerflemaal, en met
nog treuriger gevolgen. Dertig duizend man ble-
ven op het flagveld liggen; de Ark werd door
de Filiftijnen veroverd en weggevoerd, en de
beide zonen van Eli waren mede onder de ge-
fneuvelden.
Jan. Dat was een verfchrikkelijk verlies,
Vader!
Vader. Dat was het ook, Jan! Entoen
deze droevige tijding te Silo kwam, geraakte de
ganfche fl:ad in verbaasdheid, en geen wonder
met het verliezen der Verbands - Ark, was de
eer van Isra'él weg, en het fcheen, dat J e h 0 v a
zelf, van zijn volk geweken was, zoodat nu al-
le hope voor de toekomst verdween. De grijze
E-