Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 DE O E S C H I E 0 E N I s
Koosjr. Dat fpijt mi} tnagtig , Vader!
ik hoor zoo gaarne Bijbelfdte Gefchiedenisfen.
Vader. Mij dunkt het is van dezen v?in«
ter wel geweest; aan alle wereldlche werkzaam-
heden komt een einde.
Jan. Zal Vader ons nu de gefchiedenis
van den veertienden Regler, Eli, verhalen?
Vader. Ja, Jan! maar zijne gefchiedenis
is kort, en voor een groot gedeelte in die vaO
zijnen opvolger Samuel ingevlochten.
Hendrik. Zal Vader ons dan die twee
gefchiedenisfen door elkander vertellen ?
Vader. Ik zal eerst iets van Eli zeggen,
en dan nog het voorname uit de lotgevallen van
Samuel opnoemen; omdat gij de meerdere bi>
zonderheden, zoowel van Eli als van Samu-
el , in het bij u bekende boekje: de Gefchied»'
nis van Samuel, verder lezen kunt. (♦)
Jan. W^as Eli niet een zeer aanzienlijk
man. Vader f
Vader. Jan! hij was zeer aanzienlijk,
zoowel ten opzigte van zijne afkomst, als van
zijne ambtsverrigtingen. Hij was een nakomeling
van den eerften Hoogepriester Aaron, en ver-
eenigde in zijnen perfoon de Hoogepriesterlyke en
Regterlijke waardigheden; het regterambt aan-
vaardde hij kort na den dood van Simson en
bekleedde hetzelve veertig jaren.
Hendrik. Maar heb ik niet wel eens ge-
hoord, dat Eli een (lecht man was, Vaderl
Vadek. Als gij dit van hem gehoord hebt,
dan zijt gij zeer verkeerd onderrigt, Hen dril!
E-
(•) Dl Cefchledcnit van SakiuSl, ttn leeshoek yeor
kinderen enz, tweede «ruh. Te GroNINOEN, bij j.
oomkbn s.