Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
143 de geschieden is
daar de ve:losfer van Israel! uit welk cene
hoogte is hij gevallen, hoe laag is hij gezonken!
en dat alleen" door het toonieloos opvolgen zij-
ner zinnelijke driften! welk een voorbeeld kan
jeugdige mrnfjhen ßerker van de ondeugd af-
fchnkken, dan dat van den origelukkigen Sim-
son?
Hendrik. Hoe maakte hij het wel in zijné
gevangenis, F ader?
Vader. Ik twijfel er geen oogenblik aan,
Hendrik! of Simson heeft zich daar in zij-
ne eenz;»amheid voor God verootmoedigd, en
om vergeving van zijne menigvuldige misdaden
gefmeekt, ja. God vuriglijk gebeden, dat hij
nog eens wogt in Haat geUeld worden, om zich
aan de Filißijnen., de vijanden van zijn Vader-
land en volk te kunnen wreken, opdat de eer
van Israels God , die nu door zyn toedoen
ontluisterd wes, eens weder herfteld mögt wor^
den.
Koosje. Nu hope ik, zal de goede God,
zijne tranen gezien , en zijn gebed verhoord
hebben.
Vader. Wel gezegd, Koosje! Het is
dan ook overeenkomltig uwe verwachting uitge-
vallen. Binnen weinig tijds, groeide zijn horfd-
haar, en met hetzelve, zijne krachten weder
aan , totdat hij zyne volle fterkte wederom her-
kreeg, en den arbeid hem ligter viel; hetwelk
hii echter voor de Filißijnen zorgvuldig verbor-
gen hield.
Jan. Het leven moet hem toch bitter geval-
len ziin; wijl hij blind was, F ader!
Vader. Zoo is het ook. Jan! en Sim-
eon verlangde ook daarom naar den oogenbhk,
in